Svetový líder
v zariadeniach na
drvenie, triedenie,
pranie a pre
recykláciu.

Nožové práčky TEREX|FINLAY


Nožové práčky slúžia na rozplavenie ílových hrúd v štrkových frakciách. Jedná sa o jediný spôsob likvidácie nežiadúcich ílových hrudiek vo výsledných frakciách, pretože tieto hrudky nie je možné rozplaviť len tlakovou vodou na triediči. V nožovej práčke dochádza k fyzickému kontaktu nožov práčky so štrkom, ílom a dnom aj stenami vane, pričom dochádza k mechanickému rozrušeniu hrúd a ich následnému rozplaveniu.
Na výstupe z nožovej práčky je efektívne umiestniť jednositový sprchovaný triedič, ktorý zaistí finálny oplach štrku a zbaví ho zostávajúcich nečistôt.
V praxi sú nožovky schopné si poradiť s přímesou ílových hrúd až do obsahu 50% ! Avšak je treba počítať s tým, že čím viac ílových hrúd, tým menší bude celkový výkon práčky.

FINLAY 206 LOGWASHER

Výkon až 125 t/hod.
Semimobilné a mobilné prevedenie.
Možnosť kombinovať s odvodňovacím sitom.
ico Stiahnite si prospekt

206 206 206 206