Svetový líder
v zariadeniach na
drvenie, triedenie,
pranie a pre
recykláciu.

MP300 - unikátny systém TEREX|FINLAY


Unikátny systém určený na pranie vstupnej suroviny pri výkonoch až 300 t/hod predstavuje kombináciu vysoko výkonného horizontálneho triediča 4,9 x 1,85 m s amplitúdou až 19 mm a nastaviteľným úhlom odhadzu a frekvencie a nožovej práčky s odvodňovacím sitom.
Táto jednotka se stáva základom pre stavebnicový systém, umožňujúci vytvoriť kombináciu prvkov presne podľa požiadaviek odberateľa tak, aby bola zaistená prfektná kvalita pri dosiahnutí mimoriadnych výkonov.

MP300

Trojsitový horizontálny triedič.
Nožová práčka FINLAY 206.
Vysoký výkon pri zaistení perfektnej kvality.
Možnosť zariadenia do linky s dalšími produktmi.
ico Stiahnite si prospekt

mp300 mp300 mp300 mp300